PDF-XChange Editor

Česky

PDF-XChange Editor je nejoblíbenější produkt pro úpravy spojování, export, anonymizaci a podepisování souborů PDF. Do souborů PDF můžete snadno přidávat poznámky ve formě textových polí, šipek, kót a revizních obláčků. I v souborech PDF může být škodlivý obsah. Funkce DEP ale zabraňuje spouštění virů, spyware nebo malware. V PDF-XChange Editoru můžete celé stránky v PDF ořezat, odstranit, nahradit, změnit jejich pořadí nebo rozdělit na více stránek.

 • Cena s DPH:41 €
 • Cena bez DPH:34 €
 • Spôsob dodania: licence elektronicky
Množstvo:

PDF-XChange Editor

PDF-XChange Editor je nejoblíbenější produkt pro úpravy spojování, export, anonymizaci a podepisování souborů PDF. Do souborů PDF můžete snadno přidávat poznámky ve formě textových polí, šipek, kót a revizních obláčků. I v souborech PDF může být škodlivý obsah. Funkce DEP ale zabraňuje spouštění virů, spyware nebo malware. V PDF-XChange Editoru můžete celé stránky v PDF ořezat, odstranit, nahradit, změnit jejich pořadí nebo rozdělit na více stránek.

Hlavní funkce programu PDF-XChange Editor

Novinky

 • Nově můžete otevřít soubory MS Office (např. *.docx, *.xlsx, *.pptx, *.vsdx) přímo v editoru a automaticky je tak převést do PDF.
 • Ve verzi V6 můžete nově rozpoznávat text ve skenech ve více jazycích najednou. To je ideální situace pro případ, že máte vícejazyčné dokumenty.
 • Podpora cloudových služeb pro práci odkudkoliv. Díky podpoře Cloudových služeb GoogleDrive, DropBox, Office 365 nebo MS SharePoint můžete se svými soubory PDF pracovat odkudkoliv.
 • Export PDF do formátu aplikace MS Word (*.docx). Od verze 6.0.318 můžete uložit soubory PDF do editovatelného formátu aplikace Microsoft Word (*.docx).
 • Export PDF do formátu aplikace MS PowerPoint (*.ppt). V nové verzi V6 je možné uložit soubory PDF do editovatelného formátu Microsoft PowerPoint (*.pptx) a dále tak s obsahem pracovat.
 • Anonymizace a zvýraznění textu podle výsledků vyhledávání. Od verze 6.0.318 můžete automaticky anonymizovat nebo zvýraznit text (výraz) na základě výsledků prohledávání PDF.
 • Vylepšená kontrola pravopisu v PDF. Nově je k dispozici nový panel pro kontrolu pravopisu, který umožňuje kontrolovat pravopis snáze a rychleji než dříve. Vyzkoušejte ho!
 • Kopírování obrázků a objektů do schránky pro další použití. Od verze 6.0.318.1 je možné přímo kopírovat obrázky nebo objekty do schránky a vkládat tam kam potřebujete.
 • Spojování souborů PDF, MS Office a obrázků do jediného PDF. Verze V6 umožňuje snadno spojovat soubory *.pdf, *docx, *.doc, *.xlsx, *.xls, *.pptx apod. nebo obrázky do jediného PDF.
 • Změna pořadí zobrazení jednotlivých objektů v PDF. Od verze 6.0.318 můžete měnit pořadí zobrazení objektů (text, obrázky, tvary) v souborech PDF podobně jako v CAD aplikacích.
 • Ukládání souborů se syntaxí Markdown do formátu PDF. Od verze 6.0.318 můžete ukládat soubory se syntaxí Markdown (XHTML) do formátu PDF.
 • 100% podpora interaktivních formulářů XFA. Nejnovější verze 6.0.318 podporuje všechny statické a dynamické prvky formulářů XFA (XML Forms Architecture).

Úpravy PDF

 • Úpravy textu a obrázků v PDF. Text, obrázky nebo různé objekty můžete upravovat v PDF podobně jako v běžném textovém editoru. K dispozici je i číselná transformace objektů.
 • Úpravy odstavců a komentářů. Můžete také snadno upravovat celé odstavce nebo libovolné poznámky či komentáře a to hromadně. Můžete tak rychle smazat celé odstavce.
 • Zmenšete soubory PDF až o 95%. Spusťte průvodce, který automaticky zkomprimuje obrázky, vypustí nepotřebné objekty, fonty nebo metadata a soubor PDF je najednou menší!
 • Rozpoznání textu ve skenovaných souborech PDF. Pomocí technologie OCR můžete rozpoznat text ve skenovaných souborech PDF nebo obrázcích a převést jej do textové vrstvy.
 • Přidejte do PDF vlastní QR kód. Nyní si můžete vytvořit vlastní QR kód a vložit ho jednoduše do PDF souboru. Je to tak snadné, že to zvládne každý.
 • Přidejte do PDF obrázek nebo text. Do PDF můžete snadno přidat další text (odstavec) nebo libovolný obrázek. Je to snažší než dříve. Obrázek můžete vložit jako poznámku nebo jako obsah napevno.
 • Nechtěné úpravy PDF můžete okamžitě vrátit zpět. Pomocí funkce Zpět/Znovu můžete vrátit nechtěné úpravy PDF souborů zpět nebo je znovu opakovat. Je to stejné jako ve Wordu.
 • Rychlá kontrola pravopisu s nahrazením výrazů ze slovníku. Díky speciálnímu plug-inu můžete zkontrolovat pravopis v PDF souborech a nevyhovující výrazy okamžitě nahradit těmi správnými přímo ze slovníku.
 • Stránky v PDF můžete ořezat nebo rovnou smazat. Potřebujete ořezat nebo smazat stránky v PDF? Žádný problém, i tohle PDF-XChange Editor PRO umí. A navíc jednoduše.
 • Otočte stránky v PDF tak jak potřebujete. Nyní můžete také změnit natrvalo orientaci stránky nebo stránek v souborech PDF.
 • Nesprávné stránky nahraďte těmi správnými. Pro zlepšení produktivity práce je k dispozici funkce, která umožňuje v jednom kroku nahradit stránku v PDF jinou.
 • Výtah stránek PDF do jiného souboru. Nyní můžete také provést výtah libovolné stránky nebo stránek v PDF do jiného souboru PDF.
 • Vkládání a správa vodoznaků v souborech PDF. Jednoduše lze definovat a vkládat vodoznaky přesně na to místo v PDF, které určíte.
 • Jednoché úpravy pozadí souborů PDF. Zcela novou funkcí je možnost přidávat nebo upravovat pozadí PDF souboru. Určitě se objeví situace, kdy se bude hodit.
 • Obyčejné a Batesovo číslování stránek. Soubory PDF můžete očíslovat běžnou číselnou řadou nebo pomocí Batesových čísel, které usnadňují orientaci v dokumentech.
 • Přidejte do PDF zvukové poznámky. Další novou funkcí je možnost přidat vlastní zvukové poznámky (z mikrofonu, WAV, MP3, AIF) včetně jejich přehrávání.
 • Rozdělení jedné stránky na více stránek. Nově můžete jednu stránku rozdělit na více stránek. V okamžiku tak rozdělíte stránky přesně tak jak potřebujete.
 • Snadné přesouvání stránek v PDF myší. V rámci jednoho nebo více souborů PDF můžete přesunout stránky. Vše provedete přetáhnutím myší (Drag&Drop) v panelu Náhledy stránek.

Vytváření do PDF

 • Tisk do PDF z jakékoliv aplikace pod Windows Jednodušší PDF soubory můžete vytvořit pomocí virtuální tiskárny PDF-XChange Printer Lite. Pro komplexní vytváření PDF potřebujete PDF-XChange PRO.
 • Skenování do PDF s rozpoznáním textu (OCR). Papírové dokumenty můžete v okamžiku naskenovat přímo do formátu PDF a to včetně automatického rozpoznání textu pomocí OCR.
 • Uložení souborů PDF do PDF/A pro archivaci (ISO). Soubory PDF můžete nyní uložit do PDF/A pro archivaci podle ISO 19005 (PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3).
 • Hromadný převod obrázků do formátu PDF. Obrázkové soubory (PNG, JPEG apod.) můžete hromadně převést do formátu PDF a to z více složek najednou.
 • Začněte tvořit PDF z prázdné stránky. PDF nemusíte vytvářet jen konverzí z jiných souborů. Nyní můžete začít tvořit PDF z prázdné stránky pomocí textu, obrázků a dalších objektů.
 • Vytvořte si PDF portfolio se souborovými přílohami. Přidáním souborových příloh k PDF souboru budete mít vše pohromadě a naprosto přehledné.
 • Sdílení dokumentů přes MS SharePoint. Vytvořené soubory PDF můžete jednoduše sdílet s kolegy nebo klienty pomocí platformy MS SharePoint.
 • Převod XPS a Open XPS do formátu PDF. Soubory XML Paper Specification můžete jednoduše uložit do formátu PDF. Stačí je v editoru otevřít a je to!
 • Vytváření záložek a interaktivních odkazů v PDF. Nyní můžete snadno přidávat do PDF záložky a interaktivní odkazy, kterými můžete přiřadit uživatelsky definované akce.

Ochrana a podpisy PDF

 • Elektronické podepisování PDF a PDF/A s časovým razítkem. Soubory PDF můžete jednoduše podepsat uznávaný elektronickým podpisem včetně časového razítka podle zákona.
 • Trvalé odstranění důvěrných údajů ze souborů PDF. Důvěrné či osobní údaje v PDF můžete trvale začernit (anonymizovat) a nikdo je již nikdy neuvidí. Současně je nelze ani vyhledat.
 • Ochrana obsahu PDF zašifrovaným heslem. Díky PDF-XChange Editoru V6 můžete ochránit obsah PDF zašifrovaným heslem nebo zakázat úpravy nebo tisk souboru PDF.
 • Ochrana před viry, spyware a jiným škodlivým obsahem. I v souborech PDF může být škodlivý obsah. Funkce DEP ale zabraňuje spouštění virů, spyware nebo malware.
 • Připojte k souborům PDF kvalifikované časové razítko. Kvalifikované časové razítko můžete připojit buď k elektronickému podpisu nebo samostatně. Podpora časových razítek od I.CA, PostSignum a eIdentity.
 • Nový panel informující o speciálním obsahu v PDF. PDF-XChange Editor V6 nově obsahuje panel, který informuje uživatele o tom, že PDF obsahuje speciální obsah jako podpisy, formulářová pole apod.

Spojování a slučování PDF

 • Spojování (slučování) souborů PDF, MS Office a obrázků do jediného PDF. Verze V6 umožňuje spojovat soubory PDF, DOC, XLS, PPT, VSD, XPS, RTF, TXT a obrázky do jediného PDF a to hromadně.
 • Přidejte najednou souborové přílohy různých formátů. K PDF nebo PDF/A souboru můžete přidat jednoduše souborové přílohy různých formátů najednou. Budete mít tak vše pohromadě v jednom souboru.
 • Přidejte stránky do PDF další stránky různých formátů. Do PDF souboru můžete nyní přidat další stránky a to buď zcela prázdné, PDF, RTF, TXT, obrázky nebo přímo ze skeneru/webkamery.
 • Přesouvání stránek mezi soubory PDF myší. Nyní můžete jednoduše přesunout stránku mezi PDF soubory přetáhnutím stránky/stránek myší a to v panelu "Náhledy stránek"
 • Nesprávné stránky nahraďte těmi správnými. Nepotřebné nebo neplatné stránky můžete okamžitě nahradit těmi správnými a to v jediném kroku.
 • Přílohy a zvuky jako klikací odkazy v PDF. Souborové přílohy nebo zvukové poznámky můžete k PDF připojit i ve formě klikacích odkazů (ikony sponka, mikrofon atd.)

Export PDF

 • Export PDF do editovatelného formátu MS PowerPoint. Ve verzi V6 můžete exportovat soubory PDF do editovatelného formátu MS PowerPoint (*.pptx) a dále s obsahem pracovat.
 • Export souborů PDF do obrázkových formátů. Potřebujete převést PDF do obrázkového souboru (např. PNG, TIFF, JPEG)? Pro náš editor je to maličkost a to včetně podpory vícestránkových TIFF souborů.
 • Export souborů PDF do PDF/A pro archivaci. Soubory PDF můžete uložit do PDF/A pro archivaci podle ISO 19005 (PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3).

Ostatní vlastnosti

 • Podpora Group Policy pro hromadné instalace. Díky GPO mohou IT profesionálové hromadně instalovat aplikace PDF-XChange pro jednotlivé uživatele včetně nastavení.
 • Portable verze, která se nemusí instalovat. Nově je k dispozici Portable verze našeho editoru, která se nemusí instalovat. Můžete ji tak spouštět z CD/DVD nebo z USB disku. Není to skvělé?
 • Import a export nastavení Editoru do/z souboru. Nastavení Editoru můžete exportovat do souboru a v budoucnu kdykoliv importovat. Své nastavení již nikdy neztratíte.
 • Profesionální SDK řešení pro vývojáře aplikací. Pokud chcete vyvíjet vlastní zásuvné moduly pro PDF-XChange Editor PRO, tak můžete vyzkoušet zcela nový nástroj PDF-XChange Editor SDK.
 • Prohlížení jednoho PDF ve více oknech najednou. Nově můžete prohlížet jeden soubor PDF ve více oknech najednou. V jednom okně například detail a v druhém náhled celého dokumentu.
 • Vyplňování a tisk formulářů PDF a XFA. PDF-XChange Editor V6 umí prohlížet a ukládat formuláře AcroForms i dynamické a statické XFA formuláře.

Pro přehledné porovnání produktů PDF-XChange navštivte tento odkaz.

Seznam všech funkcí stáhnete zde.

Výrobcovia
Nákupní košík

Košík je prázdny

Reklama

Office

Prihlásenie